top of page

BYGG RETT
FØRSTE GANG

Med mikrolæring på mobil er det lett å bygge rett første gang

kran

Buildright på under 2 min.

konstruksjon Crane

Ingen feil

Buildright utnytter data og erfaring til å lage steg-for-steg mikrolæring som er enkel å forstå og gjør det lett å bygge rett første gang.

Ingen forsinkelser

Ingen reklamasjoner

Constrction site sunrise.jpeg

Hvorfor Buildright?

Leverandører

Økt salg

 • Vis fordelene med dine løsninger med flotte animasjoner og 3D modeller på en moderne mobil plattform

 • Gjør montasjen lett å forstå, skaper trygghet og senker barrieren for å konvertere til dine løsninger

 • Din mikrolæring kan integreres i kundens systemer for  kvalitet og kontroll

Lavere kostnader

 • Færre reklamasjoner på grunn av feil montasje

 • Øk effektiviteten i salget og nå dine viktigste målgrupper direkte gjennom appen

 • Redusert behov for fysisk kundeservice og opplæring på byggeplass eller i klasserom

Fornøyde kunder

 • Mobil app som er lett å bruke med innhold som er lett å finne fram i og forstå

 • Engasjerte brukere kan konkurrere og gi direkte tilbakemelding

 • Responsiv kundeservice støttet av pedagogisk mikrolæring

Gjør dine monteringsanvisninger om til mikrolæring

som er engasjerende og  brukervennlig.

Entreprenører

Lavere kostnader

 • Unngå kostnader til feilretting, nye materialer, konflikter og erstatninger

 • Bruk ressursene effektivt og unngå planlegging og oppfølging av feilretting.

 • Eliminer de viktigste byggefeilene og reduser kostnadene i prosjektene med opptil 3%

Bygg raskere

 • Det er mye raskere å bygge rett første gang!

 • Unngå re-planlegging og forskyving av arbeid som skader prosjektets framdrift

 • Reduser byggetiden med opptil 5% og reduser risikoen for forsinkelser

Bedre bærekraft

 • Unngå unødvendig byggeavfall

 • Reduser CO2 avtrykket for bygget

Kompletter kvalitetssystemet med helt konkrete instruksjoner

for rett utførelse som er direkte relevant på byggeplassen.

Constrction site sun.jpeg

Løsningen

Visuell

Slutt på lange og kompliserte tekster. I Buildright vises riktig montasje steg-for-steg med gode illustrasjoner og minimalt med tekst som ikke kan misforstås.

Tilgjengelig

Alle involverte har alltid det de trenger tilgjengelig på mobilen, nettbrett eller PC.

Relevant

Kvalitetssikret

Buildright bruker data og erfaringer til å lage mikrolæring for de mest kritiske montasjene. Løsningen viser deg riktig utførelse for den oppgaven du gjør akkurat nå.

Alle mikrolæringer er oppdaterte og kvalitetssikret mot pre-aksepterte løsninger,

leverandørens anvisninger og entreprenørens erfaringer og beste praksis.

Byggeplass.jpg

Mobil mikrolæring på 1-2-3

Leverandører

1

Velg ut viktigste produkter

 • Løsninger som inkluderer nye metoder eller hvor det ofte gjøres feil og konsekvensene er store

 • Produkter med stort volum i dag eller der potensialet er stort for vekst

 • Buildright bistår med kunnskap og data om hvilke montasjer som er utfordrende for dine kunder og brukere

2

Lag mikrolæring

 • Grunnlaget for mikrolæringen finnes i de fleste tilfeller i
  eksisterende materiale

 • I samarbeid med dine fagfolk omarbeider Buildrights eksperter materialet til pedagogisk, steg-for-steg mikrolæring med gode illustrasjoner (animasjoner, 3D modeller etc.)

3

Lanser din mobile mikrolæring

 • Bruk Buildright i salgsmøter og på messer og distribuer til
  eksisterende og nye kunder

 • Bruk i opplæring av kunder, sluttbrukere og dine egne ansatte

 • Bruk i kunderservice og gi effektiv hjelp og støtte

Entreprenører

1

Velg ut viktigste montasjer

 • Montasjer der det ofte er problemer og konsekvensene er store bør prioriteres

 • Med dine erfaringer og data og innsikt Buildright sitter på, identifiserer vi de viktigste montasjene for ditt prosjekt

2

Lag mikrolæring

 • Grunnlaget for mikrolæringen finnes allerede i selskapets beste praksis og i kunnskapen hos anleggsledere og fagarbeidere

 • Mikrolæringen utvikles i tett samarbeid mellom dine eksperter og Buildright

 • Vi kvalitetssikrer mot pre-aksepterte løsninger og  leverandørenes anvisninger

3

Lanser din mobile mikrolæring

 • Distribuer til alle involverte

 • Bruk mikrolæringen i oppstartsmøter, eller følg opp at alle har gjennomført på egenhånd

 • Bruk den som et verktøy underveis – den er alltid tilgjengelig på mobilen

Vi samarbeider med sterke bransjeaktører

Veidekke logo.png
SINTEF logo firkant.jfif
Probad.png
AF Gruppen.png
Ring

Lars Gaustad

+47 9289 7118

Email 
Besøk

Collektivet

Ulvenveien 82E

0581 Oslo

Buildright er et registrert varemerke

bottom of page